Wileńska 4

Inwestor

Wileńska Nokturn Sp. z o.o. SKA
Plac Na Groblach 21, 31-101 Kraków
NIP: 6762379797, REGON: 120709984
Numer KRS: 0000307149
tel.: 12 427-58-20
e-mail:

Kontakt

Biuro sprzedaży:

tel.: 12 427-58-22
tel. kom.: 794 900-909 i 693 422-809
e-mail:
www.grupanokturn.pl

Pełne informacje kontaktowe

Wileńska Nokturn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo - Akcyjna jest spółką celową powołaną do realizacji przedsięwzięcia budowlanego pod nazwą "Wileńska 4" stanowiącego budowę budynku wielorodzinnego w Krakowie przy ul. Wileńskiej, położonego na działkach nr 212 i 213 obręb 23.

100-procentowym właścicielem spółki będącej Inwestorem jest Grupa Nokturn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo - Akcyjna.

Grupa Nokturn powstała na bazie 14 lat doświadczeń firmy deweloperskiej, która zrealizowała obiekty o łącznej pow. ok. 20 000 m2 oraz inwestora finansowego KKI Capital Sp. z o.o. SKA, którego bezpośrednim właścicielem jest Fundusz Inwestycyjny Zamknięty IPOPEMA zarządzany przez IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

FIZ IPOPEMA działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności w zakresie zarządzania i tworzenia funduszy i tym samym gwarantuje bezpieczeństwo prawne aktywów funduszu oraz zapewnia elastyczność polityki inwestycyjnej poprzez lokowanie środków funduszy w aktywa publiczne i niepubliczne.